بایگانی

Archive for the ‘Wallpaper’ Category

دسکتاپ ها سبز می شوند

می زنند

می کشند

ترور می کنند

در بند می شکند

اما هر روز سبزتر می شویم

برای دریافت تصویر پس زمینه روی عکس زیر کلیک کنید

Advertisements
دسته‌ها:Wallpaper

Dark Wallpaper

این مجموعه شامل ۸ عکس تیره برای میزکار است که می توانید از اینجا دریافت کنید (حجم ۳.۱ مگابایت)

Untitled

دسته‌ها:Wallpaper

Wallpaper4

مجموعه ای شامل ۸ عکس پس زمینه. از اینجا دریافت کنید.

wall4

دسته‌ها:Wallpaper

Ubuntu beautiful Themes

چند پوسته زیبا را که به تازگی در یک وبلاگ زیباتر دیده ام برای شما اوبونتوکاران عزیز معرفی می کنم

برای نصب همه پوسته ها لازم است که این عبارات را به مخازن اوبونتو اضافه کنید

deb http://debian.vogelweith.com/ intrepid zgegthemes
deb-src http://debian.vogelweith.com/ intrepid zgegthemes

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/infinity/gtkmetacity.jpg

این پوسته شامل موارد زیر است و با دستوراتی که مقابل هر یک نوشته شده قابل دانلود می باشد

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-infinity-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-infinity-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-infinity-theme

icones: sudo aptitude install icon-infinity-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-infinity-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-infinity-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/wild-shine/gtkmetacity.jpg

از جمله پوسته های معروف به سیاه است چرا که ظاهر آن مشکی است برای نصب از دستورات زیر استفاده کنید

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-wild-shine-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-wild-shine-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-wild-shine-theme

icones: sudo aptitude install icon-wild-shine-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-wild-shine-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-wild-shine-theme

https://i2.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/exotic/gtkmetacity.jpg

این هم مانند قبلی تیره است به دستورات توجه کنید

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-exotic-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-exotic-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-exotic-theme

icones: sudo aptitude install icon-exotic-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-exotic-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-exotic-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/ubuntu-fr/gtkmetacity.jpg

یک پوسته تیره دیگر که نوار ابزار آن به رنگ قهوه ای سوخته است. من در حال حاضر از این پوسته استفاده می کنم. آیکون های زیبایی دارد

دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-ubuntu-fr-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-ubuntu-fr-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-ubuntu-fr-theme

icones: sudo aptitude install icon-ubuntu-fr-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-ubuntu-fr-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-ubuntu-fr-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Tropical/gtk.jpg

این هم یک تیره دیگر و دستورات نصب آن

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-tropical-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-tropical-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-tropical-theme

icones: sudo aptitude install icon-tropical-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-tropical-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-tropical-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Gnome_step/gtk.jpg

بعد از چند پوسته تیره حالا نوبت یک نمونه روشن است به همراه دستورات

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-step-into-freedom-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-step-into-freedom-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-step-into-freedom-theme

icones: sudo aptitude install icon-step-into-freedom-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-step-into-freedom-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-step-into-freedom-theme

https://i2.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Bamboo-Zen/gtk-metacity.jpg

این پوسته روسن را حتما می شناسد

Mint

به همراه دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-bamboo-zen-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-bamboo-zen-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-bamboo-zen-theme

icones: sudo aptitude install icon-bamboo-zen-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-bamboo-zen-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-bamboo-zen-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/ubuntu_sunrise/desktop.jpg

یک روشن دیگر و طبیعتا دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-ubuntu-sunrise-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-ubuntu-sunrise-theme

icones: sudo aptitude install icon-ubuntu-sunrise-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-ubuntu-sunrise-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-ubuntu-sunrise-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/zgegtheme_aqua/emerald.jpg

بد نیست یک پوسته روشن دیگر با دستورات مربوطه

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-aquadreams-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-aquadreams-theme

icones: sudo aptitude install icon-aquadreams-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-aquadreams-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-aquadreams-theme

منبع تمامی مطالب فوق اینجاست

دسته‌ها:DeskTop, Icon, Theme, Wallpaper

Wallpapers3

دسته‌ها:Wallpaper برچسب‌ها:

Wallpapers2

دسته‌ها:Wallpaper برچسب‌ها:

Wallpaper Source

عنوان را به این دلیل Wallpaper source انتخاب کردم که تمام بسته هایی که قصد معرفی آن را دارم در Synaptic موجود هستند. در مخزن برنامه های اوبنتو چند بسته مشتمل بر چند Wallpaper از نسخه های متععد اوبونتو وجود دارد می توانید تنها عبارت Wallpaper را در Synaptic جستجو نموده و به بسته ها دست یابید.

دسته‌ها:HowTos, Wallpaper برچسب‌ها: ,