بایگانی

Archive for the ‘Ayatollah Montazeri’ Category

و سرانجام آزاد شدی

و سرانجام آزاد شدی

بال های سپیدت را گشودی و پرواز کردی

و سرانجام زنجیر جباران زمان گسست و قفس در هم شکست

نمی دانم چگونه می خواهند این آزادی را از تو بگیرند و آن بال های گشوده را در هم بشکنند

نمی دانم چگونه می خواهند وجدان نداشته خود را تسکین دهند با این همه ظلمی که بر تو روا داشتند

و اما رفتی و ما اینک بی تو در غم و اندوهی وصف ناشدنی اما بدان که همیشه و همیشه در دل های ما زنده خواهی بود

تو نمرده که تازه زنده شده ای زنده و آزاد

آزادی ات مبارک

و تا ابد این حرف بر لبان ما جاری خواهد بود که منتظری زنده است جنبش پاینده است

Advertisements
دسته‌ها:Ayatollah Montazeri